Navigate / search

7 Qualities to make you a Visionary Leader

1. They are imaginative
Visionary people can visualize things easily. When you talk to visionary leaders you can recognize them from the rest of the crowd because of their imagination. Visionaries can imagine future possibilities in their minds and then explain what they have imagined clearly. They imagine things that others cannot imagine. Through their imagination they can draw future possibilities for their organization/National. Read more

These are what Leaders do to achieve their vision

obama
  1. They didn’t use excuses.

We all have two voices. There’s the voice that tells us to work hard, to focus on the task at hand and to finish it before we move on to the next. And to finish it well.

We also have the voice that tells us to take a break, to think about what’s on TV, or to visit a site that we like to visit that entertains us – whether it’s ESPN.com or FACEBOOK. Read more

Tanzania imeamua kuongeza maadui zaidi?

Nchi yetu imesifika kwa Muda mrefu sana katika kuwa na mahusiano mazuri na majirani na hata wasio majirani kwa jiografia bali wanaojulikana kama wadau wa maendeleo(Development Partners).Ingawa ni ukweli usiopingika kuwa urafiki huu na majirani zetu haujawahi kudhoofisha hata wakati mmoja uwezo wetu kama nchi kusimamia mambo ya msingi tunayoyaamini kuwa ni misingi yetu muhimu katika kutekeleza sera yetu ya mambo ya nje na uhusiano wa kimataifa.

Read more